Home Prezentare cursuri Echipa noastra Ghid consiliere Despre noi Contact Anunturi  
 
 
COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZÃ
Pârjol Carmen

Cursul se bazeazã pe activitãti antrenante adaptate specificului predãrii-învãtãrii la adulti a unei limbi strãine, la nivel de începãtori.
Cursul urmãreste formarea si dezvoltarea deprinderilor necesare utilizãrii limbii engleze în context general, precum si dezvoltarea anumitor competente (lingvisticã, discursivã, strategicã si socio-culturalã).

La sfârsitul cursului participantii vor da dovadã de urmãtoarele competente dobândite în urma absolvirii cursului, si anume:


- întelegerea diferitelor tipuri de mesaje orale emise în limba strãinã;
- extragerea informatiei relevante dintr-un material studiat;

- identificarea într-un mesaj audiat a unor atitudini, opinii;
- confirmarea întelegerii mesajului ascultat;
- initierea si  participarea la conversatii pe teme cotidiene si profesionale;
- exprimarea în mod adecvat oral si în scris a atitudinilor, opiniilor, sentimentelor, emotiilor;
- adaptarea vorbirii la particularitãtile auditoriului/interlocutorului (stil formal/informal);
- rezumarea în scris a informatiilor citite sau audiate;
- redactarea mesajelor de diferite tipuri;
- comunicarea eficientã într-un mediu de specialitate/medical în care este necesarã utilizarea limbii engleze.
<< inapoi la Cursuri
 
   
 
   Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!
 Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.
 Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de UE in Romania, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei în România.
 
   
Webdesign Arad, Promovare Google